Latest

SENNO LÀ GÌ?

SENNO là gì? Senno là một mạng lưới blockchain dựa trên NEO phi tập trung sẽ sử dụng phân tích tình cảm phân tán để có một hệ
Read More

XDAC ico

Build Your Decentralized Company Platform for creating and managing Decentralized Autonomous Companies Whitepaper (HTML) |   Reserve Your xDAC Name 45% Limited Bonus Pre-ICO ends April 5, 2018, in 431,050
Read More