GHI CHÚ

POINTS: tổng điểm coin đạt được
HYPE:  là mức độ quan tâm của cộng đồng
DEV:  là đội ngũ phát triển website
SUPPORT:  đội ngũ hỗ trợ khách hàng
SPEED:  tốc độ mua bán hoặc trao đổi coin
PRICE: giá của coin hiện tại
STATUS: trạng thái của coin hiện tại

_cách chấm điểm (thang điểm 100)

_đội ngũ DEV (20 điểm)
_thiết kế trang chủ
_thiết kế white papper
_fix lỗi nhanh hay chậm

_đội ngũ support (20 điểm)
_thời gian hỗ trợ trong bao lâu?
_có trả lời và đưa ra giải thích về câu hỏi của thành viên hay không?

_mức độ quan tâm (30 điểm)
_nguồn traffic và ranking
_google trend ranking
_hoạt động thảo luận trên telegram, facebook, twitter
_số lượng comment trên topic bitcointalk
_số lượng video và view trên youtube

_tốc độ bán coin (30 điểm)
_thời gian bán hết coin từng đợt
_mua dễ hay khó?
_phản hồi mua coin & rút tiền từ cộng đồng

_Các loại coin ICO hiện nay
_L-coin (Lending Coin)
_là loại coin phát hành bao gồm các chương trình lending và marketing bằng MLM (Mutil Level Marketing)

_P-coin (Payments Coin)
_là loại coin phát hành nhằm mục đích phát triển cổng thanh toán điện tử & phổ biến coin làm hình thức thanh toán cho mua bán sản phẩm hoặc dịch vụ
_VD: Electroneum (ETN),

_M-coin (Mixed Coin)
_ là loại coin phát hành bao gồm nhiều chương trình khác nhau như lending, cloud miner, làm cổng thanh toán ….
_VD: Ifan, texcoin …

_S-coin (Scam Coin)
_là loại coin ICO dễ dẫn tới Scam hoặc giam vốn lâu của bạn.
_VD: Bitbase, ETN, MEC …

_liên lạc với chúng tôi

Xứ mệnh của chúng tôi là đưa ra đánh giá khách quan và chính xác nhất về các loại coin ICO hiện nay. Làm ơn đóng góp ý kiến của bạn để chúng tôi phát triển & hoàn thiện website tốt hơn.